Beleid en subsidies

De Sportdienst is een stedelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk sportbeleid. Als voornaamste opdrachten heeft de Sportdienst het dagelijkse beheer van de sportinstellingen (zwembad-sporthallen-openluchtterreinen) met daarnaast het verzorgen van de promotie van de sport door informatie, eigen activiteiten, medewerking aan sportmanifestaties en dienstverlening.

De Sportdienst stelt zich tot doel nieuwe trends en sporten op de voet te volgen, de bestaande en goed draaiende sporten te blijven steunen en, daar waar nodig, nieuwe of ondersteunende activiteiten te organiseren. In hoofdzaak vallen volgende activiteiten onder deze noemer: sportkampen, lessenreeksen voor zowel jongeren als volwassenen, dagactiviteiten, opleiding van lesgevers, deelname aan acties van BLOSO en andere overkoepelende sportorganen, acties naar specifieke doelgroepen (vb. voor senioren, jongeren, volwassenen sport-over-dag, sportdagen mentaal gehandicapten, wijksporten...)

Missie

Onder de sturende werking van de sportdienst en de coördinatie van de raad van bestuur van de stedelijke sportraad willen wij de clubs en andere actoren ertoe aanzetten om zoveel mogelijk jeugd aan sport te doen participeren. Hierbij dient het welzijnsgevoel van de deelnemer te primeren waardoor sporten een levenslange bezigheid wordt.
Wij willen een dienstverlening die stoelt op kwaliteit en diversiteit met een methodiek die een maximale inspraak en participatie van de initiatiefnemers toelaat en die een hoge graad van tevredenheid garandeert bij alle deelnemers. Daartoe zullen wij in Lokeren met alle actoren die sport als doel of als middel gebruiken, een actieplan opstellen waarin al deze doelstellingen zoveel mogelijk geïntegreerd worden. Waar nodig zal een samenwerking tussen de verschillende actoren gestimuleerd worden en zal er gestreefd worden naar optimaal gebruik van de beschikbare middelen en accommodaties.
Dit actieplan zal gevoed worden door acties en campagnes van de verschillende actoren, die als streefdoel hebben om de vooropgestelde doelstellingen te behalen

 

Sportraad

Hier een link naar de sportraad

Dienst sport

Contact

Sportlaan 2, 9160 Lokeren
09 235 31 13
sportdienst@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
08:30-12:30
13:30-17:30

Dinsdag:

8:00
21:00
08:30-12:30
13:30-19:30

Woensdag:

8:00
21:00
08:30-12:30
13:30-17:30

Donderdag:

8:00
21:00
08:30-12:30
13:30-17:30

Vrijdag:

8:00
21:00
08:30-12:30
13:30-17:00

Zaterdag:

8:00
21:00
08:30-12:30

Zondag:

Gesloten

Sluitingsdagen

 • Maandag 2 januari
 • Maandag 10 april
 • Maandag 1 mei
 • Donderdag 18 mei
 • Maandag 29 mei
 • Dinsdag 11 juli
 • Vrijdag 21 juli
 • Dinsdag 15 augustus
 • Woensdag 1 november
 • Donderdag 2 november
 • Zaterdag 11 november
 • Maandag 25 december
 • Dinsdag 26 december