Gezocht: lesgevers sportkampen

De sportdienst organiseert jaarlijks zo’n 120 sportkampen voor deelnemers van 4 tot 15 jaar en zoekt hiervoor sportieve lesgevers. Er wordt voorkeur gegeven aan studenten of afgestudeerden lichamelijke opvoeding en kleuteronderwijs of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken.

Profiel:

  • Je bent minstens 17 jaar;
  • Je beschikt over een sportdiploma van de Vlaamse Trainerschool en over de nodige begeleidende en sportieve competenties en hebt ervaring in 1 of meerdere sporten;
  • Je bent in staat alleen voor een groep te staan;
  • Je bent graag sportief bezig met kinderen;
  • Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband.

De monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke tewerkstelling in de sociaal culturele sector en worden vergoed volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.

Beschik je niet over een sporttechnisch diploma maar heb je wel pedagogische - of sportervaring en wil je je kans wagen als sportmonitor? De sportdienst organiseert jaarlijks een infomoment/bijscholing voor nieuwe kandidaten (oa EHBO).

Interesse om sportkampen te geven? Meld je via dit formulier.