Toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen

Ondernemen Middenstand en horeca

Beschrijving

Lokeren wil voor iedereen toegankelijk zijn! Rolstoelgebruikers en minder mobiele personen hebben nog regelmatig moeite om gemakkelijk handelszaken binnen te geraken. Met de premie "Toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen" wil de stad handelaars motiveren om hun zaak toegankelijker te maken voor iedereen. Het volledige reglement is hier terug te vinden. 

Een aanvraag tot toepassing van de premieregeling dient op volgende manier te gebeuren:

  1. De aanvrager dient een aanvraagdossier in bij de gemeentelijke administratie.
  2. Nadat een controlebezoek werd uitgevoerd door de gemeentelijke administratie geeft het College van Burgemeester en Schepenen haar principiële goedkeuring aan het dossier hierbij rekening houdende dat de aanvraag past binnen de voorwaarden zoals gesteld in dit reglement. Vervolgens mogen de werken starten. Werken die uitgevoerd zijn zonder voorafgaandelijke principiële goedkeuring, moeten uitgevoerd zijn tussen 1 januari 2022 en 1 september 2022.
  3. De werken dienen voltooid binnen de 12 maanden na de principiële goedkeuring waarvan sprake in het vorige lid. Nadat de werken zijn voltooid worden alle originele facturen en geldige betalingsbewijzen aan de gemeentelijke administratie voorgelegd. Vervolgens wordt een controlebezoek uitgevoerd door de gemeentelijke administratie.
  4. De premie wordt toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen op voorwaarde dat aan alle voorwaarden van dit reglement werd voldaan.

De premie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van de voornoemde aanpassingswerken van het handelspand ten belope van 25% en met een maximum van €1.250 en dit van de reële aantoonbare kosten aan de hand van officiële facturen die dateren van na de premie aanvraag, exclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie dien je aan alle voorwaarden te voldoen zoals deze in het premiereglement beschreven zijn. 

Procedure

Wens je graag gebruik te maken van deze premie? Stuur dan een email voor de start van de werken naar economie@lokeren.be.